Fotografie zo školy     otváranie školských rokov, interiér školy, školské akcie             


Kolekcia fotografií od Mgr. Štefánie Letoštiakovej
 


Pohľad interiéru základnej školy niekedy v osemdesiatych rokoch

Otváranie / záver školského roku z histórie

Návšteva generála Korničeva v ZŠ O. Cabana Komjatice

Návšteva sovietskeho generála v ZŠ O. Cabana Komjatice

Návšteva Hany Zelinovej v roku 1977

Autori fotografií : Mgr. Jozef Huček, Mgr. Ľubomír Martiš a ďalší
Skenovanie, spracovanie a celkový dizajn stránky : L. Perný

 
Pionieri     turistický zbor, sľuby iskier,  mimoškolské aktivity            


Fotografie zoradené od dátumu vzniku (1976 - 1989)

Mimoškolské aktivity v minulosti a v súčasnosti

Pioniersky turistický zbor                                             


1980 - Kamenín, 1985 - Mlynky, 1987 - turisti

Práce na školskom pozemku   
 
                                 


Práce na školskom pozemku

Družinári                                                                     


Školská družina - výstava (1984)

Rybársky krúžok                                                        


Rybári v akcii  (1984)

Chovateľský krúžok                                               
Autor všetkých fotografií je Mgr. Jozef Huček
článok z časopisu Chovateľ,  text a foto mgr. Jozef Huček


1977

1982

1983

1984 

Futbalový krúžok a ďalšie športové krúžky                


MDD (1981)

Slovenská tavba - zber železa                                   


Fotografia zo SLOVENSKEJ TAVBY (Komjatice 1. miesto) (1976)

Plážový volejbal                                                        


Plážový volejbal

© L. Perný 2007