Nachádzame sa na prvom poschodí ZŠ O. Cabana v Komjaticiach kde sa v blízkosti kabinetu dejepisu nachádza školské historické múzeum.

 

 

Celkový pohľad na školské historické múzeum

 

 

 

Z obdobia praveku môžeme v múzeu nájsť predmety z doby kamennej. V Komjaticach sa našiel mamutí zub, šídlo, pazúrik, ...

Našli sa v rôznych lokalitách obce - Mandačka, Kňazova Jama, Homolka, ...

 

 

Príchod Slovanov a stredovek. Na obrázku sú obilnice tzv. veľké z obdobia Veľkej Moravy.

 

Na obrázku sú nádoby dovezené z Alpskej oblasti, z doby Rímskej.

 

Rimania na našom území Germání-Kvádi. Vo vitríne predmety nájdené na tomto území zo spomínanej doby.

 

 

Pohľad na historický vývoj obce Komjatice od čias prvej zmienky o obci, cez tureckú prítomnosť, reformné a proti-reformné hnutie, národo-obrodenecké, 1. a  2. svetovú vojnu až po súčasnosť.

 

 

Predmety dennej potreby pochádzajúce z obce Komjatice – kolovrátok, cepy, vidly, ...

 

 

 

Na danom obrázku sú predmety ktoré používali obyvatelia Komjatíc pri prácach v bežnom živote pred 100 až 150-timi rokmi – žehlička, mliečnik, česák, šľahač, mažiar, cedník...

 

Modely vypracované žiakmi z rôznych období histórie.

 

© L. Perný 2006 - 2007
popisy k fotografiám : Mgr. KráĽ
foto : L. Perný