História školy     Chovatežský krúžok     Článok z časopisu Chovatež (1981),  text a foto mgr. Jozef Huček    

        viac fotografií z histórie školy          ročenky            spä na úvodnú stránku  

Š L. Perný 2007