Folklórne CD – Všetkým pre radosť

http://projekty.infovek.sk/pesnicky/pdf_ludovky/komjatice/zozn_komjatice.htm (ukážky pochádzajú z tejto stránky)
 


Nahrávanie

 

Nahrávanie sa uskutočnilo dňa 27.8.2005 v KD Komjatice realizované nahrávacou spoločnosťou P.S. Publisher.

 

Mediálna prezentácia


 

Krátky zostrih z  krstu CD bol odvysielaný Slovenskou televíziou.

http://www.youtube.com/watch?v=26rnItwwJ74
 


Dlhšia verzia zostrihu z  krstu CD, ktorá bola odvysielaný Slovenskou televíziou

http://www.youtube.com/watch?v=ZoNzOpXtwUo 

 

 

Detský folklórny súbor Mladosť

                                                    11.novembra 2005

 

       Oslavuje 40.výročie svojho vzniku. V roku 1965 ho založila učiteľka Mgr. Magdaléna Nováková pri Základnej škole v Komjaticiach. Pod jej vedením vyrástli tri generácie tanečníkov a spevákov, ktorí šíria krásu slovenskej ľudovej tvorivosti z regiónu Komjatíc.

                       Námety na piesne a tance čerpá súbor Mladosť z rodnej dediny Komjatice a od starších obyvateľov: babka Majerčíková, Machatová, Nemešová, ujo Zajíček, teta Očenášová, Vrabcová, Záhradníková, Čatajová a mnohí iní.

                        V roku 1973 sa zapojil súbor do Celonárodného hnutia detí, ktoré vyhlásil Osvetový ústav v Bratislave v spolupráci s pani E. Medveckou, PaedDr. K. Ondrejkom, prof. PhDr. A Možim Csc. Členovia súboru vystopovali na obecných, okresných a krajských oslavách. Zúčastňovali sa aj celoštátnych prehliadok v Prešove, v Znojme, v Trenčíne, vo Východnej a v Prahe. Najlepší členovia súboru reprezentovali našu krajinu v zahraničí: 1 pár v Sýrii, 1 žiačka vo Francúzku a 8 detí v Poľsku. Súbor mladosť je nositeľom Striebornej medaily „ Za rozvoj ZUČ na Slovensku.“ Počas svojej existencie získal niekoľko ocenení:

3 hlavné ceny kraja v Poľnom Kesove

4 hlavné ceny Celoslovenský Prešov

5 hlavných cien Trenčín- Pri prameňoch krásy a poznania

7 krajských cien

Vedúca súboru Mladosť, pani učiteľka Mgr. Magdaléna Novaková, obdržala za svoju dlhoročnú prácu nasledovné ocenenia:

r.1981 Pamätná medaila: Osvetový ústav Bratislava

r.1984 Pamätná medaila J.A.Komenského: ONV Nové Zámky

r.1985 Zlatá plaketa Za zásluhy ZUČ na Slovensku: Osvetový ústav Bratislava

r.2001 Pamätná medaila k 57.výroč.SNP Ministerstvo obrany a SZPB

r.2001 Čestné uznanie prezidenta republiky

r.2005 Pamätná medaila 60.výročie oslobodenia Ustredná rada SZPB

                          V Komjaticiach sa zozbieralo okolo 180 slovenských ľudových piesní,

70 tancov, 200 riekaniek a vyčítaniek a 5 rozprávok. Z komjatických tancov sú

Najznámejšie: Kosový, Heličky, Zapichovanec. Botošový tanec bol vyhlásený za unikát Slovenska.

                          Súbor Mladosť spolupracoval so SĽUKOM, Ponitranom a súborom Zobor.

Nadviazal družbu so Slovákmi v Maďarsku- Szód. Pri príležitosti 40.výročia vzniku súboru Mladosť prajeme pani učiteľke Mgr. Magdaléne Novákovej veľa tvorivých síl, elánu a oduševnenia v ďalšej práci s mladými spevákmi a tanečníkmi. Blahoželáme jej kus rodu prvého CD ,, Všetkým pre radosť “, ktoré obsahuje výber ľudových piesní našej obce v chronológií, štyroch ročných obdobý. Hovoreným slovom sa prihovára teta Očenášová. Tematika piesní je rôznorodá od detských hier, cez Heličky k svadobným a vianočným piesniam. Piesne hudobne spracoval a režírovalprof. PhDr. Alexander Móži Csc. a Mgr. Ladislav Dráfi vedúci ľudovej hudby Zlatý lev z Nových Zámkov. Hudobný doprovod na profesionálnej úrovni zvládli členovia ľudovej hudby Zlatý lev v spolupráci s komjatickými hudobníkmi: Milan Perný, Ľudmila Košová. Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, vädnúc Základnej školy O. Cabana. Obecnému úradu a v tomto zložitom ekonomickom období pomáhajú nadšencom rozsievať lásku k ľudovej piesni a tvorivosti našej obce.

Spolupracovali aj so slovenskou televíziou:

1975          Kosový tanec  / Detský rok

1977          pásmo pre detské vysielanie / Matelko

1981          Botošový tanec                                                     

1988         Pásmo pre vysielanie      Pionierska Lastovička

1989         Pásmo pre vysielanie      Pionierska Lastovička

DFS Mladosť (Detský rok na dedine, Prezentácia k 40.výročiu)

 

 

Historický dokument zo 70tych rokov a krátky zostrih z 40teho výročia DFS Mladosť

http://www.youtube.com/watch?v=x4AzU0JO3jc 

 

 

 

Ďalšie piesne z Komjatíc, ktoré sa na CD nezmestili

Blcha skáče
Dav si mi prstínek (mp3, 695 kB)
Ja som chlapec komjatický
Parta moja, parta,
Sedela Anička
Staré dívky čo robíte

Šťastí zdraví
V Komjaticách na rynečku

http://projekty.infovek.sk/pesnicky/pdf_ludovky/komjatice/zozn_komjatice.htm

Obsadenie

 • Štefan Dráfi - cimbal
 • Ladislav Dráfi - kontra, 1. husle
 • Mgr. Ladislav Dráfi sr. - klarinet, flauta
 • Peter Dráfi - flauta
 • Pavol Kolompár - basa
 • M. Perný - akordeón, 2. husle
 • Ľudmila Kóšová - 3. husle
 • Detský zbor súboru Mladosť (deti z Komjatíc) - spev
 • teta Očenášová - hovorené slovo
 • Magdaléna Nováková - výber a nácvik piesní

Produkcia / objednávky, distribúcia

            ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice  (Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice)
            e-mail : media@komjatice.sk

            P.S.Publisher, nahrávacie a vydavateľské štúdio

 • Ľudová hudba Zlatý lev
 • Mgr. Ladislav Dráfi  - réžia (profesionálny vedúci ľudovej hudby)
 • PhDr. Alexander Móži Csc. - hudobné spracovanie
 • Peter Stolárik - zvukový majster www.pspublisher..sk
 • Mgr. Marta Gocníkova & Július Jahnátek - design obalu
 • Mgr. Marta Gocníková, Milan Perný, Lukáš Perný - technická realizácia, publikácia na webe, prepis do nôt

Sponzori

STARMONT Komjatice, ECO-TIME NOVÉ ZÁMKY a ďalší

Externé odkazy (súvisiace s obcou Komjatice)

 

Piesne na Infoveku

Združenie  priatelov obce Komjatice (vydanie o nahrávaní) v pdf

Komjatice - výsledky výhľadávania

Komjatice - Wikipédia

48.zbor Komjatice

SZM.sk - www.kamvyrazit.sk - Prírodná rezervácia Torozlín Komjatice

© Základná škola O. Cabana Komjatice, All Right Reserved /  L. Railman Perný 2007